Kerk

Het verhaal van Nieuw Beerta begint pas omstreeks 1657. In dat jaar is op de Schanskerdijk na inpoldering van het gebied “de Uiterdijken” het dorp ontstaan. Op een langgerekte wierde staat een solide kerkje, dat een schamele gemeente van dertig gelovigen bedient, schrijft Frank Westerman in De graanrepubliek. Het eerste kerkje dat werd gesticht in Nieuw Beerta was echter niet al te solide, na tien jaar was het evenals de pastorie ernstig verzakt. Ook anderszins werd het kleine dorp door rampen getroffen, in 1665/1666 verloor het dorp tweederde van zijn bevolking aan de toen heersende pest. Deze ramp kwam de bevolking te boven net als de grote overstroming, veroorzaakt door een doorbraak van de Dollard in november 1886.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda

Publicatie Aderhuis

Uit recent onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat herinneringserfgoed een belangrijke functie heeft in het tastbaar en beleefbaar maken van het verleden. Door een gebouw monumentale bescherming te verlenen blijft het verhaal dat het vertelt, behouden voor de toekomst. Een gebouw dat die monumentale bescherming zeker verdient is het Aderhuis in Drieborg. Dit complex werd in 1950 gerealiseerd door de bevlogen predikantsvrouw en oorlogsweduwe Johanna Adriana Ader-Appels en is in 2019 eigendom geworden van de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze brochure vertelt in vogelvlucht de achtergronden van dit levenswerk van ‘Mevrouw Ader’ in Oost-Groningen.

De betekenis van het Aderhuis
Code voor share buttons